Kuopion Kampaamotarvike Ky

Kun käyt sivustolla kuopionkampaamotarvike.fi, käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi turvallisesti ja suojatusti.

Rekisterinpitäjä

Kuopion Kampaamotarvike Ky

y-tunnus: 2063696-2

Rekisterin nimi

Kuopion kampaamotarvike Ky:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuopion Kampaamotarvikkeen verkkokaupan ja myymälän käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointi tarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisteriin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi

y-tunnus/henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

sähköpostiosoite

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kuopion Kampaamotarvikkeen asiakkaasta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai rekisteröintilomakkeella myymälässä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkkoa jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Rekisteröidyn tarkastus oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin pitäjälle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Yhteydenotot: posti@kuopionkampaamotarvike.fi